हामी यस लिङ्क HamroTv.com मा सरेका छौं।

Obama is the most powerful man

Comments

comments