Advertise

Place your Upcoming Events or Advertisement on HKNepal.com

1) Ad with Image (Poster) – 800 HKD per Month (पोष्टर तथा इमेजसहितको विज्ञापन प्रतिमहिना ८०० एचके डलर) [विज्ञापनको पोष्टर तथा इमेज विज्ञापनदाता स्वयंले उपलव्ध गराउनु पर्ने छ।]

2) Simple Text Message – 500 HKD per Month. (बढीमा ३ सय शव्दको विज्ञापन प्रतिमहिना ५०० एचके डलर, सो भन्दा बढी शव्दमा लेखिएका विज्ञापनको दर ५०० एचके डलर कायम गरिएको छ।)

3) Top Right corner – (130X130 Pixels Banner) Per Month 1500 HKD.

नोटः
*एक हप्तादेखि बढी र १ महिना भन्दा कम समयको विज्ञापनलाई एक महिना सरहको विज्ञापन शुल्क लाग्ने छ।

*६ महिनाको विज्ञापन राखिएमा १ महिनाको र १२ महिनाको विज्ञापन राखिएमा २ महिनाको विज्ञापन शुल्क छुट हुनेछ।

*हङकङ र हङकङ बाहिरको लागि विज्ञापन दर समान तोकिएको छ। तर हङकङ बाहिरको विज्ञापनदाताले अमेरिकी डलरमा रूपान्तर गरेर क्रेडिट कार्ड, पेपल, मनी ट्रान्फर, चेक, हुलाकबाट पठाएर भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।

If you have any queries, Comment and feedback about HKNepal.com. Please Click here

E-mail: hknepal.com@gmail.com
6408 2015

HKNepal.com

Popularity: unranked