हामी यस लिङ्क HamroTv.com मा सरेका छौं।

Pratibha Dabu (Dec 23, 2010) [flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=kpqD40WqKEA /]


[flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=jlbppFbGU9I /]

Comments

comments