हामी यस लिङ्क HamroTv.com मा सरेका छौं।

Nepali News, Afternoon (Dec 26, 2010) [flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=vr4eRpHfleo /]Comments

comments