हामी यस लिङ्क HamroTv.com मा सरेका छौं।

Al-Qaida Confirms Bin Laden’s Death
Comments

comments