हामी यस लिङ्क HamroTv.com मा सरेका छौं।

World’s Shortest Man: Nepal’s Chandra Bahadur Dangi

Comments

comments